Du kan söka efter personal på Juridicum här. Använd sökfälten nedan.
Du kan klicka direkt på bokstaven som för- eller efternamnet börjar på, eller använda sökfunktionen under. Du kan söka på både för- och efternamn.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Namn:    

Letar du efter personer efter ämnesområde, t ex någon som jobbar med statsrätt. Välj ämne från listan nedan och klicka "OK-knappen" bredvid.
Ämne:    

Lista personalgrupper:
Det går även att lista personal efter arbetsuppgifter.

Akademisk titel
Adjungerad professor
Adjunkt
Docent
Doktorand
Fil.dr
fil.kand
Jur.dr
Jur.kand
Jur.mag
Professor
Universitetslektor
Tjänstetitel
Administrativ chef
Arkivarie
Assistent
Barnrättscentrum
Byrådirektör
Datatekniker
Dekanus
Ekonom/ekonomihandläggare
Exchange Programme Coor...
Fakultetssekreterare
Forskarassistent
Forskningsamanuens
Forskningsassistent
Forskningskoordinator
Gästlärare
Intendent
Internationell koordinator
Kanslichef
Koordinator
Kursadministratör
Kursamanuens
Kursamanuens
Kursföreståndare
Lokalvårdare
Manager
Master programme Coordi...
Personalhandläggare
Prefekt
Prodekanus
Redaktör
st. Prefekt
Studierektor
Studievägledare
Webbredaktör
Webredaktör/redaktör
Översättare
Arbetsgrupp
Doktorandråd
Fakultetskansliet
Fakultetsnämnd
Forskningsutskott
institutionsstyrelse
IT-avdelningen
IT-gruppen
Ledning
Office of International...
Studentexpeditionen
Ta-Personal
Utbildningskansliet
Utbildningsutskottet