Mark Klamberg

Namn:Mark Klamberg
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 13 28
Fax:08-612 41 09
Epost: mark.klamberg@juridicum.su.se
Rum:C 817
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Forskningsutskott
Medlem:
Folkrätt
Forskningsutskottet, lärarrepresentant

Presentation:
  Dr. Mark Klamberg (Jur. Dr. Stockholm University, LL.M. Raoul Wallenberg Institute och Jur. Kand. Lund University) är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

Undervisning vid Stockholms universitet
Kursföreståndare och lärare grundkurs folkrätt (termin 5)
Kursföreståndare och lärare specialkurs "International Criminal Law" (termin 8)
Handledare examensarbeten (termin 9)
Lärare doktorandkurs "Sociologiska och empiriska metoder inom rättsvetenskapen"

Publikationer

Biografi
Mark Klamberg (Universitetslektor och docent i folkrätt)
f. 1975
Jur. kand. 2001 (Lunds universitet)
Fil. kand. i statsvetenskap 2013 (Stockholms universitet)
LL.M. 2003 (Raoul Wallenberg Insititute, Lund)
Jur. dr. i folkrätt 2012 (Stockholms universitet)

Tidigare anställningar
Jurist, 2001, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt
Programansvarig, 2001-2003, Folk och Försvar
Handläggare, 2003-2004, Svenska FN-förbundet
Notarie, 2004-2007, domstolarna i Blekinge
Jurist, 2006, Internationella Brottmålsdomstolen i Haag
Doktorand, 2007-2012, Stockholms universitet
Gästlektor, 2012-2013, Stockholms universitet
Lektor, 2013-2015, Uppsala universitet

Undervisning vid Uppsala universitet
Master i mänskliga rättigheter
Master i International Humanitarian Action (NOHA- Network on Humanitarian Action)
Master i Euroculture
Folkrätt i samband med termin 6, juristprogrammet

Undervisning vid andra lärosäten
Edinburgh Law School, LLM International Criminal Law
Queen Mary University of London, postgraduate course in International Criminal Law