Mark Klamberg

Namn:Mark Klamberg
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 13 28
Fax:08-612 41 09
Epost: mark.klamberg@juridicum.su.se
Rum:C 817
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Forskningsutskott
Medlem:
Folkrätt
Forskningsutskottet, lärarrepresentant

Presentation:
  Tjänstledig t.o.m. 2019-09-30

Publikationer

Biografi
Mark Klamberg (Universitetslektor och docent i folkrätt)
f. 1975
Jur. kand. 2001 (Lunds universitet)
Fil. kand. i statsvetenskap 2013 (Stockholms universitet)
LL.M. 2003 (Raoul Wallenberg Insititute, Lund)
Jur. dr. i folkrätt 2012 (Stockholms universitet)

Tidigare anställningar
Jurist, 2001, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt
Programansvarig, 2001-2003, Folk och Försvar
Handläggare, 2003-2004, Svenska FN-förbundet
Notarie, 2004-2007, domstolarna i Blekinge
Jurist, 2006, Internationella Brottmålsdomstolen i Haag
Doktorand, 2007-2012, Stockholms universitet
Gästlektor, 2012-2013, Stockholms universitet
Lektor, 2013-2015, Uppsala universitet

Undervisning vid Uppsala universitet
Master i mänskliga rättigheter
Master i International Humanitarian Action (NOHA- Network on Humanitarian Action)
Master i Euroculture
Folkrätt i samband med termin 6, juristprogrammet

Undervisning vid andra lärosäten
Edinburgh Law School, LLM International Criminal Law
Queen Mary University of London, postgraduate course in International Criminal Law